Charlotte Bårdsen er partnar I BDO og leiar av regionkontoret i Bergen. Foto: BDO
Små- og mellomstore selskap i Vestland fylke er best på berekraft. ifølgje BDOs SMB-barometer. Foto: Kim Saatvedt / BDO
Charlotte Bårdsen er partnar I BDO og leiar av regionkontoret i Bergen. Foto: BDO Små- og mellomstore selskap i Vestland fylke er best på berekraft. ifølgje BDOs SMB-barometer. Foto: Kim Saatvedt / BDO

— Vestland-verksemder best på berekraft