Anders Felde er fylkesleiar i Vestland Bondelag.
FOTO: VESTLAND BONDELAG
Anders Felde er fylkesleiar i Vestland Bondelag. FOTO: VESTLAND BONDELAG

— Gledeleg med fri kalveskyting