Det er framleis fleire menn enn kvinner som tar livet sitt. Totalt 658 nordmenn tok sitt eige liv i 2021. 
Foto: Sara Johannessen Meek / NTB/ NPK
Det er framleis fleire menn enn kvinner som tar livet sitt. Totalt 658 nordmenn tok sitt eige liv i 2021. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB/ NPK FOTO: NPK

Fleire menn tok livet sitt i fjor