Det ligg truleg an til ein klar nedgang i makrellbestanden viser dei førebelse toktresultata frå det store makrelltoktet som går føre seg no. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB / NPK
Det ligg truleg an til ein klar nedgang i makrellbestanden viser dei førebelse toktresultata frå det store makrelltoktet som går føre seg no. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB / NPK FOTO: NPK

Truleg nedgang i makrellbestanden