Fleire gamle bilvrak står parkert på Statens Vegvesen sin eigedom på Hope. Sveio kommune krev dei fjerna.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Fleire gamle bilvrak står parkert på Statens Vegvesen sin eigedom på Hope. Sveio kommune krev dei fjerna. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Kan få døgnmulkt for bilvrak