Kulturfyrvoktar
Ryvarden
— All ære til politikarane som så mogelegheitar på Ryvarden, seier kulturfyrvoktar Gunn Bente Håvardsholm. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

30 år med kultur på Ryvarden