Konsernsjef Pablo Barrera (t.h.) og direktør for økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken orienterte kontrollutvalet i Sveio om stoda i Haugaland Kraft måndag.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Konsernsjef Pablo Barrera (t.h.) og direktør for økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken orienterte kontrollutvalet i Sveio om stoda i Haugaland Kraft måndag. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Vurderer ekstra utbytte frå Haugaland Kraft