Bernt Østnor frå Rogaland fylkeskommune trur bompengetrykket kan verte høgt for sveibuane.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Bernt Østnor frå Rogaland fylkeskommune trur bompengetrykket kan verte høgt for sveibuane. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Det kan bli kostbart å vere Sveio-pendlar