Den kraftige renteauken kan medføre at mange betaler for mykje skatt i år. – Alle som er påverka av renteauken bør sjekke skattekortet sitt nøye, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Den kraftige renteauken kan medføre at mange betaler for mykje skatt i år. – Alle som er påverka av renteauken bør sjekke skattekortet sitt nøye, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK FOTO: NPK

Høgare rente kan gi lågare skatt