Asle Georg Halleraker (t.v.) og Torger Tveit Katla har begge meldt seg ut av Arbeidarpartiet grunna regjeringa sitt val om å avslutte lærarstreiken med tvungen lønsnemnd.
FOTO: ARKIV
Asle Georg Halleraker (t.v.) og Torger Tveit Katla har begge meldt seg ut av Arbeidarpartiet grunna regjeringa sitt val om å avslutte lærarstreiken med tvungen lønsnemnd. FOTO: ARKIV

Halleraker og Katla har meldt seg ut av Arbeidarpartiet