Den nye boka blir gitt på forlaget Samlaget.
ILLUSTRASJON: SAMLAGET
Sveio folkebibliotek har søkt om skjenkeløyve i samband med bokbad med Agnas Ravatn, som nyleg gav ut boka «Gjestene». ILLUSTRASJON: SAMLAGET

Litteratur – alkohol?

Eg synest det er rosverdig at biblioteksjefen gjerne vil utvide tilbodet ved biblioteket, men samanhengen mellom litteratur og alkohol er uklar for meg.

I utgangspunktet finn eg det unaturleg å innføre alkoholservering også der, ikkje minst ved lanseringa av ei bok som venteleg er relevant for ungdom. Skulle Sveio kommune gjere det mistaket og gje skjenkeløyve til biblioteket, ville ikkje ungdom under 18 år ha tilgjenge, – nett den aktuelle aldersgruppa.

Otto Inge Molvær
Førde