Observante lesarar kan sjå beløpet ein gjennomsnittleg bueining i Sveio sparar frå neste år.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Observante lesarar kan sjå beløpet ein gjennomsnittleg bueining i Sveio sparar frå neste år. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Eigedomsskatt er snart historie i Sveio kommune