Vestland fylkeskommune ønskjer å støtte ei hardt prøva reiselivsnæring og gjere ho meir berekraftig. Illustrasjonsbilete frå Geiranger. Foto: Hallvard Østrem / NPK
Vestland fylkeskommune ønskjer å støtte ei hardt prøva reiselivsnæring og gjere ho meir berekraftig. Illustrasjonsbilete frå Geiranger. Foto: Hallvard Østrem / NPK FOTO: NPK

Vestland løyver 6,3 millionar til reiselivssatsing