Ordførar Linn Therese Erve (Ap) ønskjer fleire innbyggarar, og har både leikeplass og tomter i Sveiåsen å by på. Og no vil ho diskutere kva som elles må til for å auke folketalet i kommunen.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Ordførar Linn Therese Erve (Ap) ønskjer fleire innbyggarar, og har både leikeplass og tomter i Sveiåsen å by på. Og no vil ho diskutere kva som elles må til for å auke folketalet i kommunen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vil diskutere synkande folketal: — Det er absolutt mogeleg å snu dette