Denne bøya har ligge i Hovdavika i om lag eitt år.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Denne bøya har ifølgje Cato Helgesen ligge i Hovdavika i om lag eitt år. Flenga er stork og det er fare for spreiing av isoporkuler. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Stor bøye har skylt på land og lekk isopor