Sverre Halleraker
Rådgjevar Sveio skule
Sverre Halleraker hjelper ungdomane med å ta gode val. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

— Eg vil ikkje at elevane skal bli påverka av trendar eller kvarandre