Kjøttmeisa er den mest utbreidde av vinterfuglane våre og finst over heile landet, men det vert færre av dei. FOTO: Hallvard Østrem / NPK
Kjøttmeisa er den mest utbreidde av vinterfuglane våre og finst over heile landet, men det vert færre av dei. FOTO: Hallvard Østrem / NPK FOTO: NPK

Kor mange kjøttmeiser har du i hagen din?