Ein kan ikkje krevje avgift på kistegravlegging, medan mange kommunar krev ei til dels høg kremasjonsavgift. Arbeidsgjevarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder (KA) meiner styresmaktene no må jamstille dei to gravferdsformene. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Ein kan ikkje krevje avgift på kistegravlegging, medan mange kommunar krev ei til dels høg kremasjonsavgift. Arbeidsgjevarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder (KA) meiner styresmaktene no må jamstille dei to gravferdsformene. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK FOTO: NPK

Stadig fleire nordmenn blir kremerte