Styret i Motvind VEST fra venstre: Vidar Svendsen (vara), Anita Haukås Oppedal (Styreleder), Hildegunn Norevik Løland (styremedlem), Kjetil Magnussen (Styremedlem), Bjørn Samland (vara, ikke til stede).
FOTO: MOTVIND VEST
Styret i Motvind VEST fra venstre: Vidar Svendsen (vara), Anita Haukås Oppedal (Styreleder), Hildegunn Norevik Løland (styremedlem), Kjetil Magnussen (Styremedlem), Bjørn Samland (vara, ikke til stede). FOTO: MOTVIND VEST

Uakseptabelt vindkraft-press på kommunene

Motvind Norge’s landsmøte 2022 besluttet etablering av regionlag for å styrke den lokale og regionale innsatsen mot vindkraft. Med etablering av Motvind VEST er organisasjonen nesten i mål.

Vestland fylke er Motvind Norges største med 3600 medlemmer. Motvind VEST ble formelt stiftet lørdag 28.januar 2023. Styret er satt sammen av 3 styremedlemmer og to varamedlemmer som er hentet fra Kvinnherad i sør, via Bergen til Høyanger i nord.

Regionslaget vil bidra til å styrke samholdet på tvers av kommunegrenser. Vi vil mobilisere folk i Vestland mot industriell vindkraftutbygging i verdifulle naturområder. Informasjonsvirksomhet og utstrakt kontakt med medlemmer, lokale grupper mot vindkraft og andre organisasjoner blir viktig. Vi skal være aktive og synlige gjennom arrangementer, aksjoner og møter.

Vi opplever nå et stort press på at kommuner i Vestland skal sette av areal til nye vindkraftprosjekter. Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge har alliert seg med NHO og LO for å koble lokal industri til vindkraft. Regjeringen spiller på lag og lover mer penger til kommuner som sier ja. Både offentlige og private vindkraftutbyggere står nå i kø for å få behandlet sine søknader, blant annet i Høyanger/Sunnfjord og Årdal.

Motvind VEST advarer kommuner mot å si ja til å utrede vindkraft. Lovendringene som er på høring med frist 27. februar gir kommunene en marginal sjanse til å si nei til vindkraftplaner ved å ikke åpne for områdereglering. Kommunestyrene har fått alt for liten tid til reell behandling av lovforslaget. Regjeringen presser på for å få i gang ny konsesjonsbehandling av vindkraft allerede før sommeren. Hvis kommunen sier ja til overordnet områderegulering er det NVE som tar over detaljplanlegging og gir konsesjon dersom fordelene er større enn ulempene.

Motvind VEST mener at kobling til lokal industri sammen med det nye lovforslaget legger uakseptabelt press på kommunene, hindrer innsyn og reduserer muligheten til lokal medvirkning i planprosessene. Vi savner et mye sterkere fokus på hvordan natur kan vernes fra industrielle inngrep samtidig som vi prioriterer energi der det trengs mest. Tiden er over for å si ja til alt.

Kraften ligger i naturen og menneskene – verdier som ikke kan kjøpes for penger.

Anita Haukås Oppedal

Kjetil Magnussen

Hildegunn Norevik Løland

Bjørn Samland

Vidar Svendsen
Styret i Motvind VEST