Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet.
Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet. FOTO: Stortinget

Eldreomsorgen må bli bedre

Vi blir stadig flere eldre i landet vårt, det er positivt men gjør at det vil bli enda viktigere at vi tilbyr god tilpassa helsehjelp så eldre kan fortsette å leve sine liv og bidra på alle områder i samfunnet selv når helsa skranter.

Eldre er like forskjellige som alle oss andre, og de fleste klarer seg fint selv. Vi må tette hullene i eldreomsorgen, men vi må også lage gode aldersvennlige lokalsamfunn med innhold, aktiviteter og frivillighet som gjør alderdommen aktiv og god. Eldre ønsker å delta og bidra, og med over en million pensjonister må vi se og verdsette dette bedre og mer.

Eldre har alltid ønsket å delta aktivt i planleggingen og tilrettelegging av livet. For Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet er det avgjørende. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller, et samfunn med gode velferdstjenester nært folk. Målet til regjeringen er å skape helsefremmede samfunn, at vi forebygger sykdom når det er mulig. Vi må utjevne økonomisk og sosiale forskjeller for å skape samfunnet hvor alle lever gode og fulle liv. Eldre skal være trygg på at hjelpen er der når du trenger den, hjelpen skal gis uten tanken på lommeboka og hvor en bor i landet.

Nå er vi i gang med å løse krisene og problemene i eldreomsorgen. Ekspertutvalget for helsepersonell leverte sine forslag på torsdag til hvordan vi kan unngå en bemanningskrise. Vi skal løse fastlegekrisen, og vi skal prioritere at sykehusene fortsatt skal være ryggraden i vårt helsevesen. Den gode nyheten slikt sett er at det vil bety mer enn før at befolkningen lever gode liv med aktiviteter og forebyggende helsetilbud som fungerer som de skal.

De eldre kan stole på Arbeiderpartiet vil gjøre vårt ytterste, vår eldreomsorg er vår felles omsorg. Samfunnet skal stille opp når en trenger det. Gjennom alderdommen vil omsorgsbehovet variere, det betyr at den dagen en trenger støtte og hjelp i hverdagen  skal det være tilbud i kommunen.

Trygghet og tillit til vår helse og omsorgstjeneste er viktig for Arbeiderpartiet. Vi trenger hverandre, uansett alder

Vi løser oppgavene best sammen og sammen skal vi skape og legge til rette for en god og trygg alderdom.

Tove Elise Madland

Eldrepolitisk talsperson for Arbeidepartiet