— Å ta vare på matjorda er svært viktig for samfunnet, seier landbruks- og matministeren.
FOTO: GORM KALLESTAD / NTB  NPK
— Å ta vare på matjorda er svært viktig for samfunnet, seier landbruks- og matministeren. FOTO: GORM KALLESTAD / NTB NPK

Vil ha kandidatar til nasjonal jordvernpris