Geitrams. Heile planta kan etast. Også kalla «tysk kål». FOTO: PAUL KLEIVEN / NTB / NPK
Geitrams. Heile planta kan etast. Også kalla «tysk kål». FOTO: PAUL KLEIVEN / NTB / NPK

Grønt, godt og gratis