Utanom unntaksåret 2021 har kvinner i alle alderstrinn frå 20 til 40 år fått færre og færre barn dei siste ti åra. ILLUSTRASJONSFOTO: IRENE FLATNES HALDIN
Utanom unntaksåret 2021 har kvinner i alle alderstrinn frå 20 til 40 år fått færre og færre barn dei siste ti åra. ILLUSTRASJONSFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

Noreg har passert 5,5 millionar innbyggjarar