Småbåtar ved Bryggen i Bergen. Ein båteigar meiner at Noreg framleis er eit u-land når det gjeld tømming av septik frå båt, og skriv at han mellom Sandnes og Lofoten berre har observert éin mottaksstasjon. Denne stasjonen er i Bergen. FOTO: MARIT HOMMEDAL/ NTB / NPK
Småbåtar ved Bryggen i Bergen. Ein båteigar meiner at Noreg framleis er eit u-land når det gjeld tømming av septik frå båt, og skriv at han mellom Sandnes og Lofoten berre har observert éin mottaksstasjon. Denne stasjonen er i Bergen. FOTO: MARIT HOMMEDAL/ NTB / NPK FOTO: NPK

Foreslår totalforbod mot toalettømming til sjøs frå fritidsbåt