Kven skal sitta rundt bordet i bispedømerådet saman med biskop Ragnhild Jepsen etter kyrkjevalet? FOTO: DEN NORSKE KYRKJA
Kven skal sitta rundt bordet i bispedømerådet saman med biskop Ragnhild Jepsen etter kyrkjevalet? FOTO: DEN NORSKE KYRKJA

Kandidatane til bispedømerådet er klare