Talet som gjekk av med tidlegpensjon, steig fram til 2018, men har falle stadig raskare i åra etter.
ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY / NTB / NPK
Talet som gjekk av med tidlegpensjon, steig fram til 2018, men har falle stadig raskare i åra etter. ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY / NTB / NPK

Stadig fleire pensjonistar, men færre går av tidleg