Det er generelt sett ikkje nokon føringar på kva ein skal ete om ein følger fastedietten, men ein bør velje variert og næringsrik mat. FOTO: MATPRAT
Det er generelt sett ikkje nokon føringar på kva ein skal ete om ein følger fastedietten, men ein bør velje variert og næringsrik mat. FOTO: MATPRAT

Fasting – trend, myte eller løysing?