Illustrasjon av Birkeland solkraftverk som krev rydding av skog før etableringa av anlegget. Illustrasjon: NVE
Illustrasjon av Birkeland solkraftverk som krev rydding av skog før etableringa av anlegget. Illustrasjon: NVE

Konsesjon til fire bakkemonterte solkraftverk