Sveioordførar André Mundal Haukås er ein av sju høgrepolitikarar som har signert lesarinnlegget.
Sveioordførar André Mundal Haukås er ein av sju høgrepolitikarar som har signert lesarinnlegget. FOTO: Thomas Vellstad Drageset

«Regjeringa sviktar Vestlandet»

Medan Austlandet både får firefelts motorveg og dobbeltspora jernbane står vi vestlendingar att med ein veg som er stengt på kveld, helg og natt. No må ferjene bort, og Hordfast må på plass, og den systematiske nedprioriteringa Støre-regjeringa gjer av Vestlandet må ta slutt!

Det er svært skuffande at regjeringa ikkje vel å prioritere det viktigaste samferdselsprosjektet på heile Vestlandet, nemleg Hordfast, når reguleringsplanen endeleg snart er ferdig. Hadde Støre-regjeringa verkeleg brydd seg om Vestlandet, slik han uttalar i festtalar, hadde dette aldri skjedd.

No er dette viktige prosjektet skuve ut i «utviklingsporteføljen», eller med andre ord avviklingslista. Når Rogfast no står ferdig blir heile Sunnhordaland knytt tettare mot Haugesund, Stavanger og Rogaland. Med det vil nye samarbeid, arbeids- og reisemønster utvikle seg. Utan Hordfast vil Vestlandet bli delt i to, midt i gamle Hordaland. Då er det ingen automatikk at vi skal sjå nordover for samarbeid lenger.

Det blir ingen Hordfast med Støre-regjeringa og SV med makta. Det er svært skuffande, og viser kvifor det er behov for ei ny regjering. Høgre har også gjort tøffe prioriteringar i arbeidet med Nasjonal transportplan, men det har aldri vore aktuelt å ta ut det prosjektet som gjev best nytte for samfunnet/er landets mest lønsame prosjekt. Dette var også dei andre borgarlege partia (Frp, KrF) einige med Høgre om.

Vi treng ei regjering som lyttar og forstår Vestlandet, og ikkje berre overkøyrer oss.

André Mundal Haukås (ordførar Sveio), Bente Kari Sletten Taranger (ordførar Austevoll), Vegard Bjørnevik (ordførar Kvinnherad), Wenche Tislevoll (ordførar Fitjar), Øyvind Kyvik (varaordførar Stord), Ragnfrid Sønstabø (varaordførar Bømlo) og Kristi Pedersen Madsen (gruppeleiar Tysnes). Alle for Høgre