Kontakt og tips

Telefon: 53 74 01 80

Her kan du få snakka med redaksjonen (1), annonseavdelinga (2), økonomi og rekneskap (3) samt melda frå om ikkje fått avis (4).

Direktenummer:

Dagleg leiar og redaktør: 459 01 270 (Irene)
Journalist: 459 01 271 (Kari)
Annonser: 53 74 01 80 (Kari og Irene)

Spørsmål om faktura eller abonnement? Spør etter Irene.

Vil du senda ei melding til oss kan du nytta skjemaet under. Meldinga kjem fram til redaksjonen, men me formidlar informasjon til rette vedkommande. Du kan og senda oss ein e-post, klikk her.

 

Postadresse:
Vestavind
PB. 53
5559 Sveio

Besøksadresse:
Sveiogata 72, 5550 Sveio

Fakturaadresse: 943949670@tveit.no

Org. nr. 943 949 670