Kontakt og tips

Telefon: 53 74 01 80 (08:00-15:30)
E-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no

Direktenummer:
Dagleg leiar og redaktør: 459 01 270 (Irene)
Journalist: 459 01 271 (Kari)
Annonser: 459 01 272 (André)

Spørsmål om faktura eller abonnement? Spør etter Irene.

 

Postadresse:
Vestavind
PB. 53
5559 Sveio

Besøksadresse:
Sveiogata 72, 5550 Sveio

Fakturaadresse: 943949670@tveit.no

Org. nr. 943 949 670