AVLYST Sveiobygdene – Bibeltime

18. mars 2020 kl. 19:00
7-stjerna, samarbeidet mellom bedehusa i Sveio