Fylkestilhøyrsle

Lesarbrevskribent Håvard Tvedte meiner det beste for Sveio er å bli verande i Vestland.

«Ein fot i kvar region er ein strategisk god posisjon for Sveio»

Abonnement
Annlaug Fludal var blant dei som kombinerte vaksinering med folkerøysting over kva fylke ho ønskjer at Sveio skal vere ein del av. Rådgjevar Petter Steen jr.  i Sveio kommune registrerte røystarane og ga instruksjonar.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

900 har førehandsrøysta - suksess for «Stikk og røyst»

Abonnement
Vestland fylke, Sveio kommune.

Å Vestland, Vestland…

Abonnement
Jarle Jacobsen (KrF, t.v.), Lars Einar Hollund (H), Rune Teikari (Frp) og Asle G. Halleraker (Ap) vil diskutere fylkesbyte med innbyggarane i romjula og fram mot folkerøystinga 10. januar. 
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Det viktigaste er ikkje kva du røystar, men at du røystar

Abonnement
Illustrasjon med fylkesvåpena til Vestland og Rogaland.

«Å enda med ein splitta kommune, er me ikkje tent med.»

Abonnement
For sørgåande trafikk som kjem frå Vestland fylke og Sveio kommune, viser skilta at no er ein over i Rogaland fylke og Haugesund kommune.

«Det er ingen grunn til å tru at Vestland fylkeskommune vil prioritera Sveio meir framover.»

Abonnement
Illustrasjon med fylkesvåpena til Vestland og Rogaland.

«Det breie og gode samarbeidet me har mot sør på mange felt vil ved eit fylkesbyte vera ein fordel.»

Abonnement
Asle Georg Halleraker meiner et fylkesbyte til Rogaland er den einaste garantien for at ungdom frå Sveio i framtida kan søke til vidaregåande utdanning i Haugesund.

— Ingen er garantert skuleplass i Haugesund om Sveio blir verande i Vestland

Abonnement
Skeisvang videregåande skule Foto: Skjermdump frå skeisvang.vgs.no

Vestland eller Rogaland?

Abonnement
Både ordførar og varaordførar i Sveio, Linn Therese Erve (Ap) t.h. og Ruth G. Ø. Eriksen (Frp) har fronta at dei ville bli verande i Vestland. Alt tyder på at dei får det som dei ønskja seg.
Spelet om fylkestilhøyrsle Rogaland eller Vestland:

Går heilhjarta inn for Vestland

Abonnement
Gjertrud Svartveit Osmundsen er leiar i Sveio bondelag. Her er ho på eit informasjonsmøte tidlegare i haust.
Valet er opplagt for bondelagsleiaren:

– Samanliknar oss meir med yrkesbrør i Vestland

Abonnement
Mjølkeprodusentar er blant dei som er skeptiske til eit eventuelt fylkesbyte. Har dei grunn til det?

Ulike sonegrenser skal vidareførast

Abonnement
Jon Askeland (Sp) er fylkesordførar i Vestland, medan Rune Haugsnes er fylkesdirektør.
Fylkesordføraren og fylkesdirektøren svara på spørsmål:

Trekte parallellar til regionen Nordfjord og Sunnmøre

Abonnement
Fylkesvaraordførar i Rogaland, Arne Bergsvåg.

Arne Bergsvåg deler erfaringar om fylkesbyte

Abonnement
Illustrasjonsfoto av Stord vidaregåande skule.

2014: Ville skrenka inn skulevala for Sveio-ungdom

Abonnement
Rosalind Fosse er
fraksjonsleder for Frp i medlem i utval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke.

– Me må passa på elevane anten dei går i Vestland eller Rogaland

Abonnement
Tradisjonelt sett velgjer Sveio-ungdom skular på Haugalandet, og berre 13 prosent går nordover i fylket. Opplæringsdirektøren synest det er ei god løysing å kjøpa plassar i Rogaland. På bildet ser ein korleis nye Stord vidaregåande skule kjem til å bli, der studiespesialiserande fag og yrkesfag skal samlast under eitt.

Ei sjølvfølgje å kjøpa elevplassar i Rogaland

Abonnement
Kva fylke Sveio høyrer til i betyr ikkje så mykje for Sverre Halleraker personleg, men han har ei klar meining med tanke på ungdomane i kommunen.

Fryktar at tilbod om skuleplassar i Rogaland kan avviklast

Abonnement
Einar Wierdal og Ernst Lie held fram til no ein knapp på Vestland.
Informasjonsmøte 2:

– Uproblematisk å kjøpa skuleplassar

Abonnement
Frank Robert Aadland.

«Å uttale at dette ikke er et tema i debatten, vil være det samme som å stikke hodet ned i sanden»

Abonnement