Lesarinnlegg

Førde skule, august 2020. Illustrasjonsfoto.

Difor går eg inn for samanslåing

Kommunestyrerepresentant Torgeir Katla (Ap) gjer greie for sitt syn i saka.

Abonnement
Auklandshamn skule, mars 2021.

Kjære folkevalgte – det er ingen skam å snu!

Abonnement
Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter.

Behold skolene i Auklandshamn og Valestrand

Abonnement
Utsnitt av kommunehuset i Sveio.

For kort høringstid i skolesaken?

Abonnement
Svein Arne Theodorsen,
Prost i Sunnhordland.

Ei ny annleis påske

Påskehelsing frå prosten

Utsnitt av kommunehuset i Sveio.

«Det er nå skuta vår trenger en dyktig kaptein, som kan legge papirer til side og ta roret – få folket med, og ikke i mot»

«Vanskelige saker krever dyktig lederskap innen konfliktløsing og kommunikasjon med gjeldende parter. Det er ikke vanskelig å se i sosiale media og nyhetskanaler at det nå er konflikt i Sveio kommune»

Abonnement
solfrid myhre
matematikk
lekser
vikse skule
klasserom
undervisning
matte
elevar

Skuledebatten og partipiska

«Det finst ei anna anonym og taus gruppe i denne debatten»

Abonnement
Lærar pult skule bøker

Aldri god nok

Abonnement
På Facebook er det delt fleire opptak av korleis skuleruta kan bli dersom elevar frå Auklandshamn og Valestrand skal bussast til Førde.

Sjynt å kjøra buss

Abonnement
Kommunehuset i Sveio.

Jeg skammer meg!

«Er misforståelsen innad i kommunestyret grunn til å lene seg bak, anerkjenne svikten i saksgangen og sette hele saken i bero?»

Abonnement
foto 18.02.21  Skulehuset på Bua og Bua «gamle, gamle» skule.

«Det er ikke bare skole, men òg logistikk for yrkesaktive foreldre»

Abonnement
Sveio Høgre fortel at valprogrammet blei forma av listekandidatane. Her frå valkampopninga i 2019, med Lars Einar Hollund frå Sveio Høgre (t.v.) og dåverande næringsminister Torbjørn Røe Isaksen med valprogrammet i hendene.

«Ingen hadde på denne tida ytra reservasjonar frå programmet som låg føre»

Sveio Høgre svarar på synspunkt frå dei to uavhengige.

Abonnement
hund hundebæsj

Hundebæsj

Abonnement
Førde skule, desember 2020.

Ordførar Erve sine faglege vurderingar

Abonnement
auklandshamn skule dronefoto 17.02.21

Til mine flotte kollegaer ved Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter!

«Dei beste åtte åra av mi jobbkarriere fekk eg tilbringa på Auklandshamn skule»

Abonnement
demonstrasjon skule skulenedleggjing engasjement skulestruktur
8. mars 2021 kommunehuset

Vi krev ein ærleg og demokratisk prosess

Abonnement
demonstrasjon skule skulenedleggjing engasjement skulestruktur
8. mars 2021 kommunestyresalen

Skuledebatten frå dei uavhengige si side

Abonnement
Kommunehuset i Sveio.

Svekket politisk troverdighet

Abonnement
Jon Arne Valen gir i sitt lesarbrev uttrykk for at det er meiningslaust å leggja ned to velfungerande skular som Valestrand og Auklandshamn.

«Valestrand og Auklandshamn er vinnarlag – spark ikkje beina under dei»

Abonnement
Valestrand oppvekstsenter avd. barnehage. Illustrasjonsfoto frå 2016.

«Det er kanskje tid for å vera litt audmjuk med makta si nå»

Abonnement