Nyhende

Terje Oksnes (t.h.), politiinspektør og distriktsleiar for UP-distrikt 3 Vest, tok onsdag turen frå Bergen for å få med seg storkontrollen. Her saman med teamleiar John Kristian Espeland.

90 prosent auke i førarkortbeslag

Abonnement
Bildeserie
Med målingar både i 60- og 80-sona på Haukås, gjekk det ikkje mange minuttar før dei første vart vinka innpå busshaldeplassen.

36 køyrde for fort  – ein mista førarkortet

Abonnement
Dei to planlagte vindmøllene vil bli ganske mykje høgare enn dei på på Storøy på Karmøy - og fridomsgudinna i New York. Grafikk: Kjartan Moe Hustveit

Førebels lagt i arkivet

Abonnement
Grunneigar Steinar Nesse (t.v.) og dottera Maria var skeptiske og ikkje interesserte då Jan Thiessen og Solvind først tok kontakt. Slik vil dei 199 meter vindmøllene sjå ut omtrent midtvegs mellom gardshuset og vindparken. Foto/montasje: Vestavind/Solvind

Forenkla søknad frå Solvind

Abonnement
Sveio kommune brukar ACOS WebSak frå før, og skal berre oppgradera til ny versjon. Dette tar mindre tid, og postlistene vil vera tilgjengelege igjen etter nokre dagar.

Samrøystes om alkoholpolitikken

Abonnement

Ope brev til statsråd Tina Bru

Mange må framleis ha heimekontor

Dei siste vekene er det det meldt om påkjørte rådyr ei rekkje stadar i Sveio: Ekrene, Kvalvåg, Krossgått, Haukås, Rød og Håvardsholm.

Meld frå når du kjører på dyr

Abonnement
- Det er svært skuffande at fylkestinget ikkje ser verdiane av å knyta fylket saman med Hordfast, seier ordførar Linn Therese Erve (Ap).

Sveio på veg til Rogaland?

Abonnement
Bildeserie
Flemming Lothe spør på sosiale medier og får svar. Han har også sin personlege vri på tilbakemeldingane.

Held kontakten med ungdommane

Abonnement
Bildeserie
Wa Wah Thay Wake Tha (18) samanlikna med sin eigen familie si historie då ho heldt tale og la ned krans ved krigsmonumentet i Førde.

– Forstår at freden ikkje har kome gratis

Abonnement
Farten Valen-statuen er fjerna og kjem ikkje attende til Sveio sentrum.

Fartein Valen har starta på heimvegen

Abonnement
Oppstarten på Sveio skule går over to dagar der mellomtrinnet startar først.

To skular opnar for alle elevane måndag

Abonnement
Tidlegare skulesjef Lars Eikehaugen vaks opp mellom motstandsfolk i Vikebygd, men ante ikkje  kva dei dreiv med før krigen var over.

– Ei utruleg lette då krigen var slutt

Abonnement
Krigsrapportane frå 1940 finst for heile landet og er til saman på meir enn 5.000 sider. I høve 80-årsdagen for den tyske okkupasjonen, har Arkivverket frigjort nå hittil ukjende rapportar frå krigsvåren 1940. I rapportane fortel ordførarane og lensmannen om korleis det var.  Søkbar lenkje: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/110178

Les dei ukjende krigsrapportane frå Sveio april-juni 1940

Abonnement
Leiar i Sveio IL, Lillian Rommetveit, er oppteken av at inneidrettar som volleyball og handball får koma i gang igjen.

Nå kan inntil 20 trena saman

Sveio skule (bildet) og dei andre skulane i Sveio skal opna for alle elevar så snart som mogleg, seier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Solfrid Lier Habbestad.

Opnar skulane så snart som mogleg

Abonnement
Det var ikkje dei store fartsoverskridingane under kontrollen i Førde, men dei som kjørte fortast vart vinka inn.

11 førarar vinka inn i Førde

- Eg er spent på korleis dette går, men starten på dagen var i alle fall oppmuntrande, seier Sølvi Margrethe Vesterheum.

Kundane sto i kø då Haugli opna igjen

Abonnement
– Første veka etter nedstenginga hadde me ein omsetnadssvikt på 75 prosent. Dette talet har gradvis gått nedover. Nå ligg me på rundt 50 prosent. seier dagleg leiar Oskar Kirkeleite

Måtte kasta ferskvarer for nær ein million

Abonnement