Skulestruktur

Døme på karakteristikkar av politikarar som har kome fram i samband med skulesaka.

Er det bra for demokratiet vårt at folk blir skremt til taushet og bort frå politiske verv?

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog auklandshamn

Gje meg handa di ven

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Sveio Ap og skulesaka – del 2

Abonnement
FAU-representantane Håvard Tvedte og Marryel H. Velde, ved høvesvis Valestrand og Auklandshamn, er svært letta over at skulane består. Samstundes er dei uroa for at dei strenge vilkåra i vedtaket til kommunestyret ikkje skapar forutsigbar utvikling som folk treng for å etablera seg i bygdene.
FAU og bygdelaga er glade og letta, men det er eit skår i gleda:

Fryktar pustepausen blir kort

Abonnement
Bilkortesje – her langs ruta i Auklandhamn.

Skulle gjerne hatt eit meir forutsigbart vedtak i saka

Abonnement
Utsnitt av Valestrand oppvekstsenter og Auklandshamn skule.

Innbyggjarane har blitt høyrt – skulane er redda

Abonnement
Skjermdump av deltakarar i kommunestyremøtet 22. februar 2021.

Ledige plassar til kommunestyremøtet

Abonnement
Bilkortesja passerer Sveio sentrum, kommunehuset i bakgrunnen.
Christian Naustvik Økland og Tuva Naustvik Økland ser på.

Eit mål å bli einige før møtet i kveld

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

– Me vil ha ei avgjerd no – i vår favør

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Protestbrev til Ap si stortingsgruppe

Abonnement
Vardebrenning på Hopsfjellet.

Signalbål lyser opp i Sveio – for skulane i Auklandshamn og Valestrand

Abonnement
Ordførar i Sveio, Linn Therese Erve.

Ap, FrP og dei to uavhengige i dialog med andre parti for å finna ei løysing

Abonnement
Bildeserie
Bilkortesje – her langs ruta i Auklandhamn.

Demonstrasjon i vårsol

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Bygdeopptog for grendaskulane

Abonnement
Valestrand oppvekstsenter.

Levende bygder eller ikke

Abonnement
Stortingsbygningen.

«Det me eigentleg burde gjort i denne debatten var å sende ut eit felles SOS-signal frå heile kommunen til dei som sit med pengesekken på Løvebakken»

Abonnement
Faksimilar frå ulike oppslag i 2012 og 2013 i samband med nedlegginga av Lid skule. Auklandshamn bestod.

Slik gjekk det føre seg då Lid skule blei nedlagt

Ei samling av artiklar Vestavind hadde på trykk.

Abonnement
Moglegheitsstudia peiker på korleis Valebygda potensielt kan utvikla seg. Studia fokuserer på korleis eksisterande potensiale og ressursar kan danna utgangspunkt for å snu negativ folkevekstutvikling og sikra grunnlag for eit større mangfald av aktivitetar i tilbod i bygda. Illustrasjonen viser framsida av studia.

Kjære ordførar

«Denne skulesaka er nå blitt så vond at eg bed deg instendig om å ta ordføraransvar»

Abonnement
Rådmann Jostein Førre i kommunestyremøte i november 2020.

Rådmannen avfeiar legitime merknader i skulesaka

Abonnement
Sentio Research Norge gir oss ein peikepinn på «temperaturen» i Sveio før avstemminga av skulesaka. Meiningsmålinga er basert på telefonintervju og er bestilt av Sveio Høgre.

Har tatt tempen på kva parti sveibuen ville stemt på no

Abonnement