Skulestruktur

Rådmann Jostein Førre presenterer forslaget til skulebruksplanen.

Skulestruktur i Sveio:

Rådmannen foreslår samanslåing frå hausten

Abonnement
auklandshamn skule dronefoto 17.02.21

Høyringsuttale om skulestruktur frå Auklandshamn idrettslag

auklandshamn skule dronefoto 17.02.21

Eit godt råd frå meg

12. februar 2021 dronefoto valestrand valevåg einstadbøvoll oppvekstsenter 12. februar 2021

Verdlause grender, aksar og aksemakter i Sveio

17. maifeiringa er eit godt eksempel på skulen sin funksjon utanom skuletid - ein samlingsplass til fest og glede for heile bygda. Lokalsamfunnet blir fattigare utan denne samlingsplassen. Bildet er frå 2010.

Sjå verdien av grendeskulane

Jon Bernhard Tollaksen Mølstre (15) er med i Sveio ungdomsråd. Dei har også diskutert saka om skulestruktur, både fordelar og ulemper.

Spennande tanke å slå saman to mellomtrinn

Abonnement
Åse Marie Økland driv butikken i Auklandshamn.

Høyringsuttalelse ang. nedlegging av Auklandshamn skule

valestrand oppvekstsenter skule

Høyringsinnspel til skulestruktur frå Valestrand Kvinne og Familielag og Einstadbøvoll Helselag

Auklandshamn skule i 2010.

På an igjen!!

valestrand oppvekstsenter

Fråsegn frå Valestrand bygdelag:

Fråsegn frå Valestrand bygdelag vedrørande nedlegging av Valestrand skule og oppvekstsenter

FAU-leiarane Monica V. Valen, Marryel H. Velde og Anne Krokedal møtte torsdag ettermiddag Elisbeth Nygaard (t.h.) og Linn Therese Erve utanfor kommunehuset.

Leverte over 1000 signaturar på at skulane må bestå

Abonnement
«Er det då Ap sin plan og meir eller mindre leggja ned skular og byggja ned aktivitetane i dei andre bygdene, for å få pengar nok til aksen Sveio sentrum – Førde?»

Sveio kommune inndelt i aksar

Motiv frå Førde, desember 2020.

Utvikling av Sveio i framtida

«Sveio Senterparti er oppteken av å utvikla heile kommunen vår, uavhengig om det er «aksen» Sveio-Førde, eller dei såkalla «randsonane».
– Auklandshamn skule er ankeret i bygda vår! Det er her me feirar 17. mai og det er her idrettslaget har sine aktivitetar, i gymsalen eller på skuleplassen i ballbingen eller på fotballbanen.

Elevane og bygda treng Auklandshamn skule – la oss få behalda skulen vår!

– I pandemifrie tider går glade elevar i tog kvar 17. mai i Valestrand. På skulefana dei held stolt føre seg står det «Valestrand oppvekstsenter – med vilje til visdom og vekst». Kjære kommunen vår: styr med visdom når de skal sikra oss gode stader å leva liva våre.

Skular for visdom og vekst i Sveio

Ein ny rapport foreslår at Sveio skule skal ta i mot elevar frå andre skular, noko det også er kapasitet til. Sveio Høgre ønskjer å behalda skulestrukturen som i dag.

Sveio Høgre og skulestruktur

Valestrand oppvekstsenter og Monica V. Valen.

FAU ved Valestrand oppvekstsenter om framtidig skulestruktur:

Kritiske til prosessen

Abonnement
Anne Krokedal, leiar i FAU på Vikse skule 2021 talar foreldre og bygdefolket si sak for å behalda skulen som den er. Sjølv har ho tre barn, to av dei skuleungar.

FAU ved Vikse skule om framtidig skulestruktur:

– Vikse er eit område i vekst

Abonnement
Frå skeisedag på Auklandshamn skule. Arenaen ligg like bak skulen.

FAU ved Auklandshamn skule om framtidig skulestruktur:

Bur i ei bygd med god tilflytting – og mange tomter på gang

Abonnement
Skulane i Auklandshamn, Vikse og Valestrand.

Slik blir prosessen med skulestruktur vidare

Abonnement