Sommarbuketten

Helge Matre er «over alt» når det kjem til friviljug arbeid. Denne veka får han Vestavind sin sommarblom.
FOTO: GUNNHILD LØNNING

— Når ein har både tid og helse til det, er det verdt å stå på.

Abonnement
Laila Vikse Lie og Harry Lie vart særs overraska då Vestavind kom med bukett til dei. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Harry og Laila på Nærbutikken i Valevåg: — Mange kjem her for å letta hjarta sitt.

Abonnement
Gunnar Osmundsen tek gledeleg imot den femte buketten Vestavind deler ut. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Gunnar (53) er bonde, friviljug karatetrenar og brenn for den norske dugnadsånda

Abonnement
Tor Inge Flåten frå Førde får den fjerde buketten Vestavind deler ut. Dei flotte blomane kan vera vanskelege å sjå grunna ein god del damp på innsida av cellofanen. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Hobbyen til Tor Inge (54) er friviljug innsats: — Kjekt å sjå at det vert fint rundt meg

Abonnement
Hanne Margrethe Ingebrigtsen er nominert som mottakar av Vestavind-bukett nummer tre. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Sommarbukett til Hanne Margrethe (69): — Eg er av den typen som ikkje kan seia nei

Abonnement
Bukettfront

Reidun Johanne (76) har alltid tid til sine medmenneske

Abonnement
Svein Magne Vikse er nominert som mottakar av Vestavind sin sommarbukett. Her med ein peon-bukett framføre inngangen til ein av turstigane han har laga på Vikse. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Svein Magne premiert for verdfull innsats: — Eg er glad for buketten og dei som set pris på arbeidet mitt.

Abonnement