Stortingsval 2021

Bedriftseigar Thor Kinn (t.v.) fekk lufta sine erfaringar med å planleggja ladestasjon for elbil med Lars Einar Hollund (Sveio Høgre) og Liv Kari Eskeland (stortingsrepresentant for Høgre, på val).

Vil jobba for å få ladekapasiteten i distrikta opp

Abonnement
No er det mogleg å stemma i Stortingsvalet. Ordførar Linn Therese Erve og politisk sekretær Bjarte Stølås Storli håpar mange vil benytta seg av stemmeretten.
Oppmodar alle som kan til å stemma på førehand:

Håpar å slå rekorden for valdeltaking

Abonnement
valgutstyr, valg, stemmesedler, stemme, norsk form, oslo rådhus stortingsval val
Partimåling frå NRK:

Arbeidarpartiet størst, men ikkje i Hordaland

Abonnement
Etter ein tre dagar lang bubilturné i Sunnhordland for nokre av FrP-politikarane frå Hordaland valkrins, var det godt å komma til duk og dekka bord på Lieierd. F.v.: Stig Abrahamsen (studieleiar fylke), Gustav Bahus (fylkesleiar), Ruth G. Østebøvik Eriksen (Sveio Høgre og kandidat på stortingslista til Hordaland FrP), Helge André Njåstad (stortingsrepresentant, på val), Sigbjørn Framnes (fylkestingsmedlem), Sigurd André Maraas (varaordførar i Fitjar), Rune og Belinda Teikari (Sveio Høgre) og Finn Hagen frå Ullensvang FrP.
FrP på sommartreff i Sveio:

Opptatt av ungdom si mentale helse og gode vegar

Abonnement
Politikarar på kaien på Tittelsnes i lag med arbeids- og sosialministeren. F.v. Mikal Møller Hovda (H), Lars Einar Hollund (H), Torbjørn Røe Isaksen, Jarle Jacobsen (KrF) og  stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland frå Stord (H).

– Kommunane treng større sjølvråderett

Abonnement
Kjersti Toppe og Hans Inge Myrvold, 1. og 3. kandidat for Hordaland Sp til stortingsvalet.

Lovar å passa på frivilligsentralane

Abonnement
Ruth G. Ø. Eriksen, Sveio FrP.
Stortingsval 2021:

Eriksen er på 7. plass for FrP i Hordaland valdistrikt

Lars Einar Hollund.
Stortingsval 2021:

Lokal Høgre-politikar kandidat

Kjersti Toppe og Nils T Bjørke.
Stortingsval 2021:

To frå Sunnhordland på Senterpartiet si liste