Temaavis

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Avisbodet som ikkje let seg stoppa av krigen

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Soldaten var ufin, men skulejenta gav svar på tiltale

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Tyske soldatar henta leikekameratane – ho såg dei aldri igjen

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Vaks opp like ved store, tyske festningsverk

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

– Soldaten løfta meg opp og spanderte drops

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Fekk dødsmeldinga først eit halvår etter at broren var død

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Soldaten retta revolveren mot tinningen og segna om

Enkelte hendingar frå krigen kan aldri viskast ut. Åtte personar fortel om sterke personlege minne frå krigen.

Fekk ein dramatisk start på 16-årsdagen