Om Vestavind

Vestavind er ei uavhengig lokalavis for Sveio i Vestland fylke. Avisa blei stifta i 1986, er på nynorsk og har utgåve ein gong i veka. 5. mars 2020 fekk me endeleg nettavis.

I Vestavind er me eit positivt team som er opptatt av det som skjer rundt oss, både lite og stort. Me jobbar for å tilby eit godt produkt både for lesarar og annonsørar, og ser på lokalavisa som eit viktig informasjonsorgan for heile kommunen.

Irene Flatnes Haldin
er redaktør. Ho har jobba i Vestavind sidan slutten av 2011.

Kari Nilsdatter Haukås
vår trufaste journalist sidan 2006.

Susanne Lie Vallestad
Dagleg leiar og marknadsansvarleg. Begynte å jobba i Vestavind 1. august 2019, og har for tida permisjon.

John Andreas Toft
Marknadskonsulent frå desember 2020 og vil frå 1. januar 2021 gå inn i vikariat for Susanne som dagleg leiar og marknadsansvarleg. 

Kontoret er i Sveio sentrum, Sveiogata 72. Du går inn på oppsida. 

Postadresse:
Vestavind
PB. 53
5559 Sveio

Org. nr. 943949670