Om Vestavind

Vestavind er ei uavhengig lokalavis for Sveio i Vestland fylke. Avisa blei stifta i 1986, er på nynorsk og har utgåve ein gong i veka. 5. mars 2020 fekk me endeleg nettavis.

I Vestavind er me eit positivt team som er opptatt av det som skjer rundt oss, både lite og stort. Me jobbar for å tilby eit godt produkt både for lesarar og annonsørar, og ser på lokalavisa som eit viktig informasjonsorgan for heile kommunen.

Irene Flatnes Haldin
er dagleg leiar og redaktør. Ho har jobba i Vestavind sidan slutten av 2011.

Kari Nilsdatter Haukås
vår trufaste journalist sidan 2006.

Susanne Lie Vallestad
Marknadsansvarleg og ansvar for abonnement. Begynte å jobba hos oss 1. august 2019.

Kontoret er i Sveio sentrum, Sveiogata 72. Du går inn på oppsida. 

Postadresse:
Vestavind
PB. 53
5559 Sveio

Org. nr. 943949670