Ølen Betong i Mølstervåg har god lagringsplass til ferdige produkt om leveringane skulle bli forseinka.
Ølen Betong i Mølstervåg har god lagringsplass til ferdige produkt om leveringane skulle bli forseinka. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Full produksjon i Mølstrevåg

Ved Ølen Betong sin fabrikk i Mølstrevåg går produksjonen av betongelement omtrent som normalt, trass i koronakrisa.

 

– Sjukefråværet er noko høgare enn normalt. Arbeidet går likevel greit så langt, seier dagleg leiar i Ølen Betong, Lars Norekvål, til Vestavind.

Betongfabrikken i Mølstrevåg er ein av dei største arbeidsplassane i Sveio, med 28 tilsette. Norekvål fortel at dei arbeider med langsiktige oppdrag og har god lagringsplass til ferdige produkt om leveringane skulle bli forseinka.

Det som på litt sikt kan bli avgjerande for verksemda i Mølstrevåg, er tilgangen på råstoff. Det gjeld sement og, ikkje minst, armeringsmateriale.

– Me har sikra oss godt på dette feltet også. Produksjonen kan haldast oppe på dagens nivå i alle fall til ei god stund over påske, seier Norekvål.