Regionleiar Astrid Østerlid ved NAV Sunnhordland ber arbeidsledige registrera ein oppdatert CV. Det aukar sjansen for å få ny jobb.
Regionleiar Astrid Østerlid ved NAV Sunnhordland ber arbeidsledige registrera ein oppdatert CV. Det aukar sjansen for å få ny jobb. FOTO: NAV

Kraftig auke i talet på arbeidsledige