Håvard Tvedte i FAU ved Valestrand oppvekstsenter og Marryel H. Velde i FAU ved Auklandshamn skule.
Håvard Tvedte i FAU ved Valestrand oppvekstsenter og Marryel H. Velde i FAU ved Auklandshamn skule. FOTO: Privat

Massiv protest mot behandlinga av skulesaka