Fagerland er både ein ettertrakta ferieplass og ein plass å bu heile året.
Fagerland er både ein ettertrakta ferieplass og ein plass å bu heile året. FOTO: Arkiv

Bra etterspurnad etter hytter, men få vil selja