Gåveabonnement

Gje bort Vestavind til nokon du er glad i! Perfekt til den som har alt.

Gje vekk gåveabonnement til bestemor, utflytta sveibu – eller kanskje du ønskjer deg Vestavind i gåve sjølv?

Er det eit nytt heilårs-gåveabonnement får du innramma Sveio-plakat i valfri farge, ferdig innpakka saman med gåvekort på abonnement! Send gjerne bestilling til post@vestavind-sveio.no / ring oss 53 74 01 80 – så har me det klart til du kjem innom. Hugs å sende fullt namn og adresse på betalar og kven som skal ha abonnementet.

Skriv kva type abonnement du ønskjer å gje bort i gåve (Sjå type abonnement og prisar nederst på sida her). Farge på bilderamma kan variera.

Me sender gjerne gåvekortet i posten til deg, men Sveio-plakaten må hentas hjå oss. Faktura blir sendt ut ved oppstart av abonnement.

Abonnementprisar 2024

Digital
Heilår digital: 840,-
Halvår digital: 485,-

Komplett
Heilår komplett: 995,-
Halvår komplett: 
585,-