Kontakt oss

Telefon: 53 74 01 80 (08:00-15:30)
Redaksjonen: redaksjonen@vestavind-sveio.no
Tips: tips@vestavind-sveio.no
Annonser: annonse@vestavind-sveio.no
Abonnement: post@vestavind-sveio.no

Besøksadresse:
Sveiogata 72, 5550, Sveio

Postadresse:
Vestavind, PB. 53, 5559 Sveio

Ellen Marie Hagevik (t.v.), Susanne Lie Vallestad og Thomas Vallestad Drageset. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ellen Marie Hagevik, redaktør:
916 33 866 / ellenmarie@vestavind-sveio.no

Thomas Vallestad Drageset, journalist:
976 27 532 / thomas@vestavind-sveio.no

Hildegunn Bjelland, vikar som dagleg leiar / marknadsansvarleg:
466 36 711 / hildegunn@vestavind-sveio.no

Susanne Lie Vallestad (i permisjon), dagleg leiar / marknadsansvarleg:
susanne@vestavind-sveio.no

Kontoret er i Sveio sentrum. Du går inn på oppsida (2. etg.). FOTO: Susanne Lie Vallestad

Org. nr.: 943 949 670
Fakturaadresse: 943949670@faktura.poweroffice.net