Mjølkeprodusentar er blant dei som er skeptiske til eit eventuelt fylkesbyte. Har dei grunn til det?
FOTO: Illustrasjon/Kari Nilsdatter Haukås

Ulike sonegrenser skal vidareførast