Signe Lier Høyness (t.v.), Marius Høyland Bendiksen og Ramaja Ismailova går i høvesvis 10A, 10B og 10C på Sveio skule. I desse dagar må dei velje kva vidaregåande skule dei skal gå på.
FOTO: KARI NILSDATTER HAUKÅS
Signe Lier Høyness (t.v.), Marius Høyland Bendiksen og Ramaja Ismailova går i høvesvis 10A, 10B og 10C på Sveio skule. I desse dagar må dei velje kva vidaregåande skule dei skal gå på. FOTO: KARI NILSDATTER HAUKÅS

Nå må dei gjera sine val