I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta.
I hovudsak skuldast overskridinga at vedlikehaldsbehovet ved den gamle bygningen har vist seg å vera større enn venta. FOTO: Vestavind arkiv

Overskriding på 9,5 millionar