Val 2023

Fylkesordførar Jon Askeland frå Sp (t.h.) og fylkesvaraordførar Stian Davies frå Ap skal styra fylket dei komande fire åra.

Askeland held fram som fylkesordførar

Abonnement
Linn Therese Erve (Ap) fekk flest personstemmer og slengjarar.

Erve toppar begge listene

Abonnement
Forhandlingsleiarane, frå venstre Per Wathne (KrF), Rune Teikari (FrP), John Kristian Økland (H) og Ole Velde (Sp).

Forhandlingane: Ordknapp om ordførarrolla

Abonnement
Høgre fekk flest stemmer, og André Mundal Haukås kan bli den nye ordføraren i Sveio.

Dette er det nye kommunestyret i Sveio

Abonnement
Olav Østebø Olsen (t.h.) vert åleine om å representera SV i kommunestyret. Han tek ikkje sorgene på forskot med eit borgarleg styre.

Tek ikkje sorgene på forskot

Abonnement
Asle Georg Halleraker (t.h.) skal inn i kommunestyre for Tverrpolitisk Fellesliste saman med John Anders Semb (TvF). Halleraker er open for samarbeid, men kjem med klare krav.

Utfordrarparti vil ikkje la seg styra

Abonnement
Høgre sin fylkesordførarkandidat i Vestland, Silja Ekeland Bjørkøy, saman med ordførarkandidat André Mundal Haukås under valkampopninga i Sveio.

Kraftig høgrevind over Vestland

Abonnement
Her kan ein sjå stillinga for antal ordførarar på Haugalandet. Dei med ein ordførar er ikkje teken med, berre dei med to (Sveio) eller null (Haugesund).

Sveio med dobbelt så mange ordførarar som Haugesund

Abonnement
Trass i tilbakegangen håpar Monica Vandaskog Valen å få gjennomslag for Sp sin politikk gjennom samarbeidet som er avtalt mellom partiet hennar, Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti.

– Offer for nasjonale trendar

Abonnement
Ruth Vihovde Strand (V) er overraska og skuffa over at partiet hennar ikkje fekk ein einaste representant i kommunestyret denne gongen heller.

Skuffa og overraska

Abonnement
Linn Therese Erve (Ap) var optimist då ho stemte på Vikse. Måndag kveld måtte ho erkjenna at tida som ordførar i Sveio snart er over.

Erkjenner nederlaget

Abonnement
Forhandlingsleiarane, frå venstre Per Wathne (KrF), Rune Teikari (FrP), John Kristian Økland (H) og Ole Velde (Sp).

Einige om borgarleg styre

Abonnement
Viktoria Rush Lien og Bjarte Stølås Storli i gang med den maskinelle finteljinga av Vikse-røystene.

Slik har sveibuane stemt

Abonnement
– No er me inne med to, det er heilt fantastisk. Det er lettande. Me var redde, og det er skummelt å prøva noko nytt, seier Asle G. Halleraker, ordførarkandidat for Tverrpolitisk Fellesliste.

To nykommarar gjer eit godt val

Abonnement
Ordførarkandiat for Sveio Høgre, André Mundal Haukås, veldig nøgd med kveldens første prognose.

Høgrevind også i Sveio

Abonnement
Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Høgre vart vinnarane av skulevalet ved Sveio skule.

Ein liten peikepinn før valtala kjem

Abonnement
Tverrpolitisk Fellesliste
Asle Georg Halleraker
Val 23

– Trur på ein, håpar på fleire

Abonnement
Inger Johanne Smørdal putta stemmesetlane sine i urna i Førde, under påsyn av Kristin Brekke Hovland.

Jamnt sig av veljarar

Abonnement
Jan Olav Næss
Hilde Sørhus Klavenes

Nokon ynskjer endring, andre ikkje

Abonnement
Linn Therese Erve
Kommuneval 23

Her stemmer ordføraren

Abonnement