- Det er bra om folk tar litt meir ansvar for eiga helse i den situasjonen me er no. Vurder om det er nødvendig å ringa fastlegen. Kanskje kan du venta ein dag til å sjå det an, seier kommuneoverlege Ståle Andreassen i Sveio.
- Det er bra om folk tar litt meir ansvar for eiga helse i den situasjonen me er no. Vurder om det er nødvendig å ringa fastlegen. Kanskje kan du venta ein dag til å sjå det an, seier kommuneoverlege Ståle Andreassen i Sveio. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Brukar telefon og video til legetimar